Úvodní stránka » Pro děti

Dětský portálek s kontrolovaným obsahem:

www.detske-hry.com

 

V tomto regálu najdete knihy zařazené do projektu Čtení pomáhá

Fakta o projektu Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na

dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.

Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Knihy

Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (3.–5. třída, 6.–9. třída, střední škola).

Charity

Charity, kterým budou moci čtenáři věnovat své kredity, bude projekt Čtení pomáhá vybírat ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.

Předpokládáme, že ročně podpoříme více než 100 charitativních projektů celkovou sumou 10 milionů korun. V každém okamžiku bude v projektu k dispozici pro hlasování minimálně 10 charit. Tím bude zajištěno, že peníze se k potřebným dostanou dříve. Po úspěšném naplnění charity bude nabídka doplněna o další.

Partneři projektu

Česká televize, MF DNES, Lidové noviny, iDnes.cz, Lidovky.cz, Frekvence 1, Evropa 2

PRAVIDLA

Čtenář je uživatel, zaregistrovaný na webové stránce www.ctenipomaha.cz.

Kniha je součástí seznamu doporučených knih, které vybrala odborná porota přímo pro projekt Čtení pomáhá.

Test je zhodnocením znalostí jednotlivých knih.

Kredit znamená 50 korun, které žák získá za úspěšné vyplnění testu.

Charita je konkrétní charitativní projekt zapojený do projektu Čtení pomáhá.

Projektu se mohou zúčastnit pouze žáci základních a středních škol v České republice. Každý čtenář bude zařazen do jedné z kategorií.

Čtenáři mohou získat odměnu pouze za přečtené knihy ze své kategorie nebo z kategorie o jednu úroveň vyšší.

Pokud čtenář uvede při registraci nepravdivé údaje, může být jeho účet zrušen, včetně všech kreditů, které získal.

Pro testování musí být čtenář přihlášen.

Každý test trvá 5 minut. Každou knihu je možné testovat pouze třikrát. Po třetím neúspěšném pokusu lze knihu znovu testovat až za týden.

Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny všechny odpovědi správně. Po úspěšném testu již nelze test opakovat - za každou knihu lze získat pouze 1 kredit.

Odměnu za přečtení knihy získá čtenář pouze v případě správně zodpovězeného testu. Za každý úspěšný test bude připsáno 50 korun kreditu. Kredit 50 korun lze převést pouze na jednu charitu. V případě, že bude mít čtenář úspěšně splněno více testů u více knih, může kredit libovolně rozdělit mezi charity nebo věnovat veškerý kredit jedné charitě.

 

Více na – www.ctenipomaha.cz