Úvodní stránka » Osobnosti


Zde najdete stručný přehled osobností, které mají spojitost se Žirovnicí. Především jsou zde uvedeni rodáci. Seznam bude postupně doplňován.

 

Tomáš Štítný ze Štítného

(* kolem 1333, † mezi 1401 a 1409 Praha) byl český šlechtic (chudá větev Benešoviců), spisovatel, církevní reformátor, překladatel a kazatel.Pocházel z nižší šlechty z tvrze Štítné u Žirovnice. Psal o náboženských otázkách – česky. Je považován za prvního českého klasika. Ve svých kázáních a dílech se obrací především na nižší šlechtu, která by měla působit na lidi. Překládal z latiny, ale jeho překlady jsou spíše vlastními adaptacemi. Jako prvenství v Čechách se mu přisuzuje založení vědy etiky (morálky). Ve Štítném má  pomník.

Čerpáno z Wikipedie 30.10. 2012

 

Milan MACH

(4. ledna 1926 v Žirovnici - 20. května 1995, Mallorca, Španělsko) byl český herec, voiceover, hlasatel a konferenciér. Jednalo se o typického představitele malých, drobných, epizodních a vedlejších filmových i televizních rolí, který ale disponoval velmi měkkým a příjemným hlasem s dobrou dikcí.

Čerpáno z Wikipedie 30.10. 2012

 

Iva JANŽUROVÁ

- (* 19. května 1941, Žirovnice) je česká herečka. Narodila se v rodině učitelů. Studovala  Pedagogické gymnázium v Českých Budějovicích, ale zájem o divadlo ji po maturitě vedl ke studiu herectví. A tak v letech 1959 až 1963 studovala na DAMU v ročníku vedeném Vlastou Fabianovou. Po absolvování pražské DAMU nastoupila nejprve v Divadle F. X. Šaldy v Liberci  a potom získala angažmá v Divadle na Vinohradech. Odtud v roce 1988 odešla do Národního divadla.Ve filmu se poprvé objevila v 60. letech 20. století. Po několika epizodních rolích jí dal velkou příležitost režisér Karel Kachyňa, když ji v roce 1966 obsadil do svého filmu Kočár do Vídně. Ztvárnila jak v divadle, tak ve filmech, televizních inscenacích a seriálech množství rolí nejen dramatických, ale i často komediálních.  Jejím celoživotním partnerem byl herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým má dvě dcery: Theodoru a Sabinu Remundovou. Od 90. let také hraje s nimi v rodinném zájezdovém divadle.

 Čerpáno z  Wikipedie 30. 10. 2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Iva_Jan%C5%BEurov%C3%A1

 

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián KAŠPARŮ, Ph.D., dr. h. c.,

 jako spisovatel známý též pod autorským jménem Max Kašparů (narozen 14. května 1950 Žirovnice) je český psychiatr, pedagog, premonstrátský diakon a esperantista. Působí v Pelhřimově. Je autorem duchovní literatury. Je externím spolupracovníkem Českého rozhlasu, kde pravidelně vystupuje v pořadu „Jak to vidí“. Příležitostně vystupuje také v pořadech České televize.

Po gymnáziu se rozhodl ke studiu stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. V průběhu studia ho ale zaujala psychiatrie a po absolvování stomatologie se rozhodl studovat všeobecné lékařství na Komenského Univerzitě v Bratislavě, která mu umožnila jako jediná studovat dálkově. V podstatě se studium stomatologie a všeobecného lékařství vůbec nelišilo do 4. semestru, odkdy docházelo k hlubší specializaci, takže studoval jeden obor částečně dvakrát. Dále vystudoval obory teologie a pedagogika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve studiu teologie dále pokračoval a získal doktorát (Ph.D.). Habilitoval se (tj. stal docentem) na univerzitě v Košicích v oboru pastorální teologie prací, která vyšla v upravené podobě knižně pod názvem Hypnóza - Pastorální kauza. Doktorát z pedagogiky získal na GTF PU v roce 2012. Čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) obdržel roku 2011 v Bratislavě. Dne 4. dubna 2012 byl zapsaný do České knihy rekordů jako držitel největšího počtu vysokoškolských titulů.  

Žije v Rynárci, svou psychiatrickou praxi provozuje v Pelhřimově. Ordinaci má na netradičním místě, totiž v kostele Panny Marie Sedmibolestné. Je velmi žádaný i jako vedoucí duchovních cvičení.

Při pražských vysokoškolských studiích se seznámil s Tomášem Halíkem. Bydleli ve stejném domě. Tomáš Halík mu šel na svatbě za svědka, jeho vůbec prvním křtem po jeho tajném kněžském svěcení byly křtiny dcery Maxe Kašparů Bernadetty. Kromě ní má Max Kašparů ještě dceru Terezii.

Jméno Maxmilián mu v roce 1984 při tajném vstupu do sekulárního řádu želivských premonstrátů udělil opat Želivského kláštera Bohumil Vít Tajovský. Získal je po polském světci sv. Maxmiliánovi Kolbem.

V říjnu 2012 byl preferenčními hlasy zvolen do krajského zastupitelstva kraje Vysočina za TOP 09.

Věnuje se studiu jazyka esperanto. Je členem Mezinárodního sdružení katolických esperantistů a čestným členem České esperantské mládeže. Jako psychiatr je také členem UMEA (Mezinárodní sdružení lékařů-esperantistů) a doporučuje studium esperanta především svým starším pacientům, protože studium jazyků je podle něj dobrou prevencí proti demenci, ovšem národní jazyky jsou pro studium v pozdějším věku již obtížné. Další přínos esperanta pro seniory vidí v možnosti rozšíření jejich společenských kontaktů.

 

Díla

 Hovory o sobě

 Věroměr Maxe Kašparů

 Malý kompas víry

 O radostech lidské duše s Maxem Kašparů

 Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky

Do výšky volím pád

Sedmero zastavení u klíčové dírky

Vánoční paradoxy

Vánoční proč-kdy-jak-kde

Šum z pěn

Hypnóza, pastorální kauza - upravená disertační práce

Z pláště a dalmatiky

Třicet případů... aneb Malé, bílé, kulaté

Zápisník potulného kazatele

Ve zpětném zrcátku Jindřicha Štreita

O bludných kruzích a bludných kamenech

Stručný esperantsko-český psychiatrický slovník

Čerpáno z Wikipedie 30.10. 2012

 

 

Eduard ŠKODA

Spisovatel

Díla - výběr

 Cesty české alternativní léčby

 Pražský chodec v metru

 Pražský chodec vypráví I. – III.

 Pražské svatyně

 Už vím proč – encyklopedie pro děti

                                                   Kapitoly o Žirovnici                                                     

 

 

Miloš KONÁŠ

* 20.12. 1938 Žirovnice

 Spisovatel, fotograf

Díla

 Čamrdáři, aneb Nový svět

 Kronika malého světa

 Zimní srst a letní křídla, aneb Městečko zvichřené bigbítem

 

Marie FRONKOVÁ

Je ročník 1948. Po  ukončení ZDŠ v Žirovnici  absolvovala SVVŠ (střední všeobecně vzdělávací škola, která nahradila gymnázium zrušené v 50.letech) v Kamenici nad Lipou, po maturitě v roce 1967 udělala zkoušky na FFUK, obor čeština- dějepis. Studium ukončila v roce 1972. Po absolutoriu byla zaměstnána v Ústavu teorie a praxe žurnalistiky, od roku 1975 učila na Fakultě žurnalistiky UK. Zde obhájila disertační práci a získala titul PhDr.  Přednášela a vedla semináře z historie a teorie literatury a publicistických žánrů. V 80.letech distančně studovala na Filozofické fakultě UK kandidaturu věd , obor uměnověda. Titul  kandidáta věd ( CSc.) získala v roce 1987.  V roce 1988 se habilitovala na docentku pro obor teorie a praxe žurnalistiky. Po zrušení FŽUK v roce 1990 působila tři roky jako redaktorka v kulturní rubrice  deníku Lidová demokracie. Po skončení vydávání LD učila v letech 1993- 2008 češtinu, dějepis a francouzštinu na Obchodní akademii a Ekonomickém lyceu v Heroldových sadech. Dělala se studenty školní časopis a po osm sezón vedla ve škole divadelní soubor. Po odchodu do důchodu v roce 2008 žije v Žirovnici. Vydala dvě knížky, Z pamětí jakubínského sedláka Ferdinanda Vránka ( což je  její pradědeček z matčiny strany) a knížku Žirovnické perleťářství. Je kronikářkou města Žirovnice, spolupracuje s ochotníky a zahrádkáři, přispívá do místního zpravodaje Žirovničanu a do Pelhřimovského deníku. Od podzimu 2008 spolupracuje s jindřichohradeckou knihovnou, pro kterou připravuje přednášky s prezentacemi o spojení hudby a literatury v dílech známých skladatelů ( Smetana, Dvořák, Novák, Martinů, Mahler, Prokofjev, Tomášek, Verdi , aj.) pod názvem  Hudba a literatura.

Díla

 Z pamětí jakubínského sedláka Ferdinanda Vránka

 Žirovnické perleťářství

 

Jaroslav DROBNÝ

(* 18. října 1979, Počátky) je český fotbalista - brankář, v současné době hrající za Hamburk. Za reprezentační A tým Česka odehrál první zápas 11. září 2009 proti Maroku. Na olympijských hrách v Sydney chytal proti USA a Kuvajtu.

 Čerpáno z Wikipedie 30.10. 2012 

 

Petr KONÁŠ

(*2. dubna 1983, Žirovnice) je český filmový a divadelní herec

Filmografie – Zdivočelá země, Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů

Čerpáno z Wikipedie  30.10. 2012

 

Pavlína CABADAJOVÁ

Rodačka ze Žirovnice. Jako jedna z mála lidí v ČR hraje na citeru.

Více informací zde. A rozhovor z roku 2012 zde.