CENÍK

Registrační poplatky

Dospělí                        50,- Kč /rok

Studenti                       30,- Kč / rok

Důchodci                     20,- Kč / rok

Děti do 15 let               20,- Kč / rok

Výpůjční doba je 4 týdny - poté je možnost prodloužení

Sankční poplatky

Posílány pouze elektronicky:

Do 2 týdnů po uplynutí výpůjční doby  5,- Kč

Po 2 týdnech               10,- Kč

Posílány poštou nebo elektronicky (kdo uvede e-mail):

1. upomínka                 20,- Kč

2. upomínka                 30,- Kč

3. upomínka                 50,- Kč

4. upomínka - upomínací dopis

 

Úkony spojené s likvidací škod

Poškození knihovní jednotky, včetně ztráty:  stejný výtisk, nebo plná cena knihy

Poškození čárového kódu                             10,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu                         20,- Kč

 

Ostatní poplatky

Jednorázová výpůjčka (pouze na 1 knihu)                    10,- Kč

MVS  (k uhrazení poštovného)                                    40,- Kč

 

Internet pouze pro registrované čtenáře knihovny

Každých 15 minut / 10,- Kč

0  - 15 min - 10,- Kč

16 - 30 min - 20,- Kč

31 - 45 min - 30,- Kč

46 - 60 min - 40,- Kč

Wifi v knihovně zdarma

 

Ceník tisku

Černobíle         5,- Kč

Barevně           10,- Kč