Úvodní stránka » Současnost

SOUČASNOST
Od let 1981 a 1982 je Městská knihovna přestěhována do žirovnického gotického zámku, ve kterém její prostory zaujímají tři místnosti, vyčleněny v pravém rohu trojúhelníkového nádvoří.

Městská knihovna je rozdělena na dětské a dospělé oddělení, která jsou propojena místností se společným výpůjčním pultem a čtyřmi počítači připojenými k internetu pro veřejnost, vedle kterých jsou regály určené na časopisy.