Úvodní stránka » Provozní řád počítačových stanic

Provozní řád počítačových stanic

 

1. V prostorách knihovny se nachází 2 počítačové stanice spřístupem k internetu, které mohou využívat pouze registrovaní čtenáři. Veřejnost má přístup k internetu v nedalekém Infocentru nebo pomocí wifi připojení přímo v knihovně na vlastním zařízení.

2. U jednoho počítače mohou pracovat nejvýše 2 lidé a není dovoleno u nich jíst ani pít.

3. Předpokládá se, že uživatel má základní znalosti s prací na počítači.

4. Uživatelé dbají pokynů knihovnice, které hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán.

5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.

6. Uživatel počítače platí sazbu pevně stanovenou dle aktuálního ceníku i v případě, že se nepřipojuje k internetu.

7. Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé odnést na flash disku nebo si je mohou vytisknout (viz ceník).

8. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách (např. pornografie, stránky podporující šíření rasismu, atd.)

9. Provozovatel (MěK Žirovnice) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.

10. Pokud pči práci s počítačem dojde k jakékoli chybě či závadě, není uživateli povoleno tuto chybu či závadu odstraňovat. Je povinen ji okamžitě nahlásit knihovnici.

11. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen.